home

Các vấn đề nhiễm khuẩn khác

Vi khuẩn có thể sống trong hầu hết mọi môi trường, kể cả trong hoặc trên cơ thể con người. Chỉ một số ít vi khuẩn gây nhiễm trùng ở người. Cùng tìm hiểu nhiễm trùng do vi khuẩn tại đây.

Khám phá thêm các chủ đề về Các vấn đề nhiễm khuẩn khác

x