Chào bs! Tôi không bị đau bụng nhưng đi cầu ra phân xanh đen là bị gì ạ