tôi cần lấy mẫu để xét nghiệm phân, nhưng tôi không có cảm giác mắc đại tiện, vậy tôi có thể mua thuốc uống để đi đại tiện dễ dàng lấy mẫu phân không?