Mới từ bệnh viện về e có thay băng gạt cho mẹ vì không pt ..z có s hk ạ