Em14 tuổi mới đi lấy ráy tai ở bệnh viện về thì cảm giác trong tai phải nghe tiếng ve ve giống tiếng gió rất khó chịu mà tai trái thì nghe bình thường. bác sĩ khám nói màng nhỉ bình thường .vậy em bị j ạ