Cứ ăn cứ nhai là bị chồng mặt buồn nôn là tại sao ạ?