Hi, cho e hỏi chồng e có việc đi công tác đột xuất 3 tháng, vậy e có cần ngưng sd thuốc tránh thai hàng ngày k ạ!