Tôi bị bỏng do đường nấu chảy rơi vào phần cổ chân, tôi có rửa nước ngay sau khi bị bỏng rồi chườm túi đá,tôi có sử dụng các phương thức rửa vết thương bằng cồn và nước muối sinh lí, tôi khá lo vì