Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Infant

Tuần 36

Khi thai 36 tuần, xương sọ và hầu hết các xương khác, kể cả sụn của bé vẫn còn mềm. Nhiều cơ quan của bé đã hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống ngoài bụng mẹ.

Chiều cao 47.4 cm - Cân nặng 2.352 - 3.153 kg