Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Infant

Tuần 34

Khi thai nhi 34 tuần tuổi, lớp phủ sáp trắng bảo vệ da bé khỏi nước ối và cung cấp chất nhầy giúp bôi trơn để sinh nở đang dày lên, chuẩn bị cho quá trình chào đời.

Chiều cao 45 cm - Cân nặng 1.985 - 2.659 kg