Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Infant

Tuần 35

Thận của bé đã phát triển đầy đủ và gan có thể xử lý một số chất thải. Hầu hết sự phát triển cơ bản về thể chất của thai nhi đã hoàn thiện. Bé sẽ dành vài tuần tới để tăng cân và dịch chuyển vị trí để chuẩn bị cho sinh nở.

Chiều cao 46.2 cm - Cân nặng 2.167 - 2.904 kg