Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Infant

Tuần 31

Bây giờ bé đã có móng chân, móng tay, tóc và lông tơ. Da của bé mềm và mịn do bé đang tròn trĩnh hơn. Bé đang phát triển 5 giác quan, ngủ nhiều và tập biểu hiện gương mặt.

Chiều cao 41.1 cm - Cân nặng 1.470 - 1.964 kg