Bài viết lien quan

Truyền nhiễm

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bị lây từ người này qua người kia khi chung một môi trường như gia đình hoặc nơi làm việc.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan