Bài viết lien quan

Hormone Corticosteroid

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một nhóm các hormone được sản xuất bởi các tuyến thượng thận nhằm kiểm soát mức độ hấp thụ các chất dinh dưỡng và bài tiết muối và nước trong nước tiểu.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan