Bài viết lien quan

Chất Glycoside

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một hợp chất gồm một glycone (có chứa đường và một aglycone (không chứa đường) có thể được tách bằng thủy phân. Phần glycone có thể là glucose, rhamnose, xylose, fructose, arabinose, hoặc bất kỳ thành phần nào khác. Phần aglycone có thể là bất kỳ loại hợp chất nào như một sterol, triterpene, anthraquinone, hydroquinone, tannin, carotenoid, hoặc anthocyanidin.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan