Bài viết lien quan

Chất Flavonoid

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ chung cho một nhóm các hợp chất có chứa flavone được tìm thấy rộng rãi trong tự nhiên. Gồm các hợp chất chứa sắc tố thực vật (anthocyanins, anthoxanthins, apigenins, flavon, flavonol, bioflavonols, vv). Các hợp chất này gây một loạt các hiệu ứng sinh lý trong cơ thể con người.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan