Bài viết lien quan

Chất béo bão hòa

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất béo mà các nguyên tử cacbon liên kết với các nguyên tử hydro một cách tối đa. Chất béo này được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như thịt, sữa, các sản phẩm từ sữa và trứng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan