Bài viết lien quan

Carbon đơn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Carbohydrate đơn giản có một hoặc hai phân tử đường. Các loại phân tử đường đơn từ thực phẩm bao gồm fructose (được tìm thấy trong trái cây) và galactose (được tìm thấy trong các sản phẩm sữa). Đường đôi bao gồm lactose (được tìm thấy trong sữa), maltose (được tìm thấy trong các loại rau và trong bia), và sucrose (đường ăn)

Share now :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan