Em bị lở môi uống thuốc thoa thuốc gần 1 tháng ko khỏi ạ