Mấy ngày đầu thì hơi đỏ nhẹ và viền chân chảy ra dung dịch màu vàng. Hôm sau thì hơi sưng và đau nhẹ thì nặn ra được ít mủ trắng, nặn hết rồi thì giờ móng chân bị như ảnh, cứ bị lòi ra cái trắng t