chân em bị móc móng ngược nó chảy mũ nhiều thì phải làm sao ạ