Bác sĩ cho cháu hỏi với ny cháu qh bằng miệng song nuốt chất nhờn vào trong thì có thai k ạ vài trong khi đó cháu xuất ra ngoài ạ

1-2 hôm nay ny cháu đang ăn thì buồn lôn ạ bác giải thích ch