Bác sỹ tư vấn giúp em, em cbi có kế hoạch mang thai bé đầu lòng ạ