Nếu quên uống thuốc tránh thai hàng ngày 2 ngày thì có ảnh hưởng gì không, vì tôi chợt thấy ra khí hư màu đen mấy hôm nay