Nếu trước bạn nữ quan hệ với người khác không dùng biện pháp tránh thai mà sau một tuần người khác quan hệ cũng không dùng biện pháp thì có gì không ạ