Vấn đề về tim là 1 vấn đề hết sức quan trọng.. Mọi người nên thật sự để tâm vào nó.. Nó sẽ không bị ngay tức thời bởi những hành động chưa tốt của các bạn, nhưng nó sẽ để lại hậu quả rất nguy hiểm sau này