T đã qua dv vs bik bao cô gái và t vẫn chưa cảm giác là đã đủ cả, chỉ có điều t nhìn ánh mắt họ và đôi môi làm t lên và xuất tinh ra vậy thôi, nhật kí kẻ đa tình đang tìm vk ms..