Có cách nào để làm đỡ đau bụng ngày đèn đot không ạ