Bác sĩ ơi chỗ cháu hỏi cháu năm này 15 tuổi mà chim vẫn bé và không phát triển được như to ra hoặc dài ra vậy cho cháu hỏi có cách nào để phát triển hiểu quả , to hoặc dài không ạ và có bị làm sao không ạ