Bác sĩ ơi con cứ của em nó lột da hay sao mà nó chảy máu vậy bác sĩ