Bà ơi con nhà cháu nghiệm game mà cháu giảng giải cho cháu rồi mà cháu vẫn ko nghe lời Bs cho cháu ý kiến