avatarbadge

Bác sĩ Lê Văn Thuận

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ CKI Lê Văn Thuận tốt nghiệp loại Giỏi (top 20) tại Đại học Y Dược Huế, có thời gian công tác trong chuyên khoa Phụ Sản 3 năm tại 2 bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Đồng Nai 2, top 3 đầu vào lớp Chuyên khoa 1 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêm chủng tại VNVC.

Hiện tại, bác sĩ Thuận tham vấn y khoa cho các nội dung về sản phụ khoa tại Hello Bacsi.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Khoa Sản Phụ Khoa

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

point
Bác sĩ Đa Khoa

Đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ điều trị, khoa Sản Phụ Khoa

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và bệnh viện Đồng Nai 2

point
Bác sĩ

Trung tâm tiêm chủng Vaccine VNVC