Mình có 1 đứa con 13 tuổi mà bị mấy cái con bọ chét chó nhỏ nhỏ bu lên đầu thì phải làm như thế nào vậy bác sĩ?