Tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng khả năng nghe hiểu ý của người khác rất khó, tôi cũng thường xuyên áp lực với những câu nói trêu đùa của người khác và nghĩ quá lên.Điều đó khiến tôi luôn né tránh mọi