Bạn mình bị sốt hôm 20tháng5 nhưng tưởng sốt bình thường nên mua thuốc uống. Đến hôm 27tháng5 đi bệnh viện khám, xét nghiệm máu, chụp xquang thì chuẩn đoán nhiễm siêu vi. Đến hôm nay là truyền 5 chai