Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Infant

Tuần 29

Tuần này, bé sẽ đạp nhiều, năng động hơn vì đã lớn hơn, mạnh hơn và phản ứng với tất cả các loại kích thích – chuyển động, âm thanh, ánh sáng cũng như thực phẩm mà mẹ ăn vào.

Chiều cao 38.6 cm - Cân nặng 1.165 - 1.554 kg