Bài viết lien quan

Axit béo chưa bão hòa Prostaglandin

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một hợp chất hormone được tạo ta từ các axit béo thiết yếu.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan