Chào bác sĩ .cho con hỏi là tay mẹ con bị nổi vòng tròng màu đỏ z cái đó là bị gì ạ và có cách trị hông con cảm ơn