Gel hiruscar có bôi được lên vùng kín để chữa sẹo lồi sau khi cắt bao quy đầu không ạ