Mép em bị nứt sau khi bôi thuốc 3 4 ngày thì hết em vẫy duy trì bôi thêm gần 2 tuần thì ngưng và tiếp tục bôi vaseline.sau đó em giảm lần bôi vaseline đc 2 tuần thì bị tái phát bên mép phải. Cho em hỏ