Có thuốc nào uống vào thì hết ngứa cổ không? Tôi bị ngứa cổ