Aconitum columbianum

Tác giả: Tham vấn y khoa: Ban biên tập HelloBACSI

Chia sẻ ngay! :

Ngày đăng: Tháng Mười 30, 2015 | Lần cập nhật cuối: Tháng Chín 12, 2019

Bài có nhiều người đọc