Chào bác sĩ.

Em đã hút thuốc liên tục trong 7 năm

Hiện tại em đã ngừng hút thuốc được 5 ngày.

Bây giờ em có cảm giác khỏe mạnh và bình thường.

Nhưng em lại khó ngủ và thức g