Phòng ngừa tự tử

Dù vì bất kỳ lý do gì, ý nghĩa tự tử cần được ngăn chặn ngay lập tức. Phòng ngừa tự tử được xem là cấp cứu tâm thần. Ở đây, bạn sẽ biết mình cần làm gì để lấy lại niềm vui sống hoặc biết một người đang có ý định tự tử?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo