Xin chào bác sĩ

Em và chồng em dự định tiến hành thắt ống dẫn tinh cho chồng. Nhưng vì thời gian đi làm nhiều, bác sĩ cho e hỏi thắt ống dẫn tinh có thể khán và phẫu thuật trong cùng 1 ngày k