dạ thưa bác sĩ, em chưa muốn có con, vậy dùng miếng dán tránh thai có được không ạ