Bác sĩ cho em hỏi ạ.Bé nhà em sinh mổ.. nên đầu tiên là bú bình.. sau 3 hôm mẹ có sữa.. bé bú duy nhất 1 lần mẹ.. các lần sau bé k bú mẹ.. vắt sữa ra và cho vào bình thì bé lại ti ạ