chào bác sĩ ạ

e muốn hỏi bác sĩ là hiện giờ em bé nhà e được 6th và e đã bắt đầu cai sữa mẹ và tập cho ăn dặm kết hợp uống sữa công thức. Em lo rằng nếu ăn dặm và uống sữa công thức thì khôn