Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Infant

Tuần 32

Tuần 32, da bé không còn nhăn nheo và khung xương cũng cứng cáp hơn. Xương trên hộp sọ bé chưa chụm vào, có thể dịch chuyển và hơi chồng lên nhau để bé dễ chui lọt qua đường sinh khi chào đời. Mẹ có thể bắt đầu bị đau lưng.

Chiều cao 42.4 cm - Cân nặng 1.635 - 2.187 kg