Trong quá trình peel da . Sau khi da đã bong hết lớp da chết( mới 1 ngày) thì ngày tiếp theo có thể dùng kem chống nắng,